Print Sinds mei 2016 is Golfpark Spandersbosch GEO gecertificeerd door de Internationale Golf Environment Organisation.

Om dat te bereiken moesten we vrijwel alle milieugerelateerde facetten van het Golfpark onder de loep nemen, beoordelen en bedenken hoe we daar in de toekomst mee omgaan. Met als doel het golfplezier te verhogen en de belasting van ons milieu te verminderen.

 

Het GEO-certificaat… wat betekent dat nou?

Voor wie dat interessant vindt hierbij een impressie van waar je dan mee te maken krijgt:

1. Landschap en biotopen
Kort gezegd: De natuur. Dat was meteen al de eerste uitdaging omdat onze baan voor een groot deel onder verantwoordelijkheid valt van het Goois Natuurreservaat (GNR). Dus daar moesten we eerst mee om de tafel over. Wat is de natuurvisie van het GNR, doen jullie mee en wie doet wat? Vervolgens zijn we begonnen met de inventarisatie van onze flora en fauna. Met de planten en vogels zijn we ondertussen al ver. Maar liefst 150 soorten planten en 100 vogelsoorten waarvan de helft broedend. Ook van de amfibieën weten we al veel.

KIKKER

Paddenstoelen, vlinders, libellen en zoogdieren komen in de volgende periode aan de beurt …allemaal om onze uitgangssituatie vast te leggen.

Vervolgens hebben we een beheersplan gemaakt voor de komende drie jaar, waarin we ons ook richten op verrijking van onze natuur. Denk daarbij aan een ijsvogelbroedplaats, oeverzwaluwwand, spreeuwenpotten, torenvalkkast, zonnebankjes voor reptielen, etc.. En aan verbetering van grassoorten op de afslagplaatsen (tees), fairways en greens, die de baan sterker en bestrijdingsmiddelen overbodig maken.

2. Water
Niks simpeler dan dat, zou je denken. Maar: Hoe voorkom je verspilling? Moet de kraan in de spoelbak op de bar nu echt de hele dag vol openstaan? En kun je het hemelwater dat op onze gebouwen valt lozen op het oppervlaktewater zonder daarmee af te doen aan de kwaliteit daarvan?

VIJVER

En kun je bij voorkeur sproeien met water uit onze vijvers zodat we het leidingwater verbruik minimaal houden?

3. Energie en hulpbronnen
Ook hier, eerst eens goed uitpluizen hoeveel we eigenlijk verbruiken en dan bedenken hoe we in de toekomst daarmee omgaan. Bij de aanschaf van nieuwe machines bijvoorbeeld wordt energieverbruik dan een zwaarwegend criterium, net zoals trouwens de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Hoe kunnen we zonnewarmte met een redelijke terugverdientijd omzetten in warm water en elektriciteit?

4. Product- en ketenbeheer
Als wij ons uiterste best doen om verantwoord met ons milieu om te gaan kunnen we natuurlijk niet met leveranciers werken die er een potje van maken. Dus: Met wie doen wij zaken en zijn die partijen bereid om aan onze milieunormen te voldoen? En hoe kunnen we nog minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dat doen we al minimaal, maar straks mag het helemaal niet meer dus gaan we nog intensiever op zoek naar natuurlijke alternatieven.

En vergeet niet het afvalmanagement. Niet alleen in de horeca maar ook in de baan, op de golfschool. Ook daarin is ruimte voor verbetering.

5. Milieukwaliteit
Denk aan de waterkwaliteit in onze vijvers. Die is nu goed, maar dat moet wel zo blijven, dus regelmatig meten en waar nodig bijsturen. Ons afvalwater wordt nu geloosd op het riool, maar hemelwater van de gebouwen zou beter de grond in kunnen gaan via grindputten.

CLUBHUIS

De omgang met gevaarlijke stoffen moet voldoen aan alle normen, dus regelmatige controle is vereist. En het machinebeheer moet gericht zijn op minimale emissie en preventie van vervuiling.

6. Mens en samenleving
Willen en kunnen zijn twee. Dus medewerkers en vrijwilligers moeten gerichte scholing en informatie krijgen op milieu en veiligheid. Onze leden, relaties, contacten en omwonenden willen we eveneens op de hoogte houden van onze intenties en prestaties op het gebied van milieu. En tenslotte leggen we verantwoording af in onze media en jaarverslagen.

U kunt zich wellicht voorstellen hoeveel werk het is geweest om dit alles te documenteren en vast te leggen. En het gevaar is natuurlijk dat we denken klaar te zijn met de uitreiking van het GEO-certificaat.

Maar feitelijk is dat pas het begin van een grote verbeteringsslag voor ons park en hebben we uw aller morele en fysieke steun nodig om het park te verrijken en ons golfplezier hoog te houden. Daarom verwelkomen we van harte uw ideeën en suggesties op info@golfparkspandersbosch.nl.

Projectgroep GEO
Golfpark Spandersbosch