Contributie Tarieven 2020

Hieronder treft u een overzicht van de tarieven, van alle lidmaatschapsvormen die Golfpark Spandersbosch en de golfclub u te bieden heeft. Alle lidmaatschapsvormen staan omschreven in het menu “Hoe Word Ik Lid“.

Contributie Golfclub Spandersbosch Jaarlijkse contributie*
Leden ouder dan 26 jaar € 750,00
Leden van 22 t/m 26 jaar € 435,00
Leden van 17 t/m 21 jaar € 245,00
Jeugdleden t/m 16 jaar € 190,00
Student-leden 17 t/m 26 jaar
zolang ingeschreven als student bij DUO
€ 245,00
Proeflidmaatschap
Leden ouder dan 26 jaar (duur proeflidmaatschap 6 maanden) € 400,00
Combilidmaatschap Opbouw
Leden ouder dan 26 jaar € 860,00 € 750,00 + € 110,00
Leden van 22 t/m 26 jaar € 545,00 € 435,00 + € 110,00
Leden van 17 t/m 21 jaar € 315,00 € 245,00 + € 70,00
Jeugdleden t/m 16 jaar € 190,00 nvt
Student-leden 17 t/m 26 jaar
zolang ingeschreven als student bij DUO
€ 315,00 € 245,00 + € 70,00
Registratielidmaatschap** € 65,00

* Alle tarieven zijn exclusief de voor de betreffende leeftijdscategorie geldende NGF bijdrage

** Tarief Registratielidmaatschap is inclusief NGF bijdrage.

Kaarthouder Crailoobaan Jaarbijdrage
Ouder dan 21 jaar € 300,00
van 17 t/m 21 jaar € 150,00
jeugd t/m 16 jaar € 125,00

Beëindiging lidmaatschap Golfclub

Het (combi)lidmaatschap van Golfclub Spandersbosch loopt van 1 januari t/m 31 december en dient, indien u dat wenst, vóór 1 december schriftelijk per e-mail of brief te worden opgezegd. Mochten wij vóór 1 december geen opzegging van u ontvangen hebben, dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd.

Leden die een (individuele) betalingsregeling met de club hebben getroffen, dienen zich aan de afgesproken voorwaarden omtrent betaalwijze en lidmaatschapsduur te houden.

Contributie gespreide betaling

Naast de reguliere contributie regeling bestaat de mogelijkheid om de contributie voor Golfclub Spandersbosch gespreid te betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie.