Contributie Tarieven 2021

Hieronder treft u een overzicht van de tarieven, van alle lidmaatschapsvormen die Golfvereniging Spandersbosch u te bieden heeft. Alle lidmaatschapsvormen staan omschreven in het menu “Hoe Word Ik Lid“.

Contributie Golfvereniging Spandersbosch Combi lidmaatschap Crailoobaan & Boschbaan Jaarlijkse contributie*
Leden ouder dan 26 jaar € 860,00
Leden van 22 t/m 26 jaar € 545,00
Leden van 17 t/m 21 jaar € 325,00
Jeugdleden t/m 16 jaar € 190,00
Student-leden 17 t/m 26 jaar
zolang ingeschreven als student bij DUO
€ 315,00
Proeflidmaatschap
Leden ouder dan 26 jaar (duur proeflidmaatschap 6 maanden) € 450,00
Registratielidmaatschap** € 65,00

* Alle tarieven zijn exclusief de voor de betreffende leeftijdscategorie geldende NGF bijdrage

** Tarief Registratielidmaatschap is inclusief NGF bijdrage.

Kaarthouder Crailoobaan Jaarbijdrage
Ouder dan 21 jaar € 300,00
van 17 t/m 21 jaar € 150,00
jeugd t/m 16 jaar € 125,00

Beëindiging lidmaatschap Golfvereniging

Het (combi)lidmaatschap van Golfvereniging Spandersbosch loopt van 1 januari t/m 31 december en dient, indien u dat wenst, vóór 1 november schriftelijk per e-mail of brief te worden opgezegd. Mochten wij vóór 1 november geen opzegging van u ontvangen hebben, dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd.

Leden die een (individuele) betalingsregeling met de club hebben getroffen, dienen zich aan de afgesproken voorwaarden omtrent betaalwijze en lidmaatschapsduur te houden.

Contributie gespreide betaling

Naast de reguliere contributie regeling bestaat de mogelijkheid om de contributie voor Golfvereniging Spandersbosch gespreid te betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie.