Introductie ‘Committed To Jeugd’

NGF_SPABO_JEUGDGolfvereniging Spandersbosch voert samen met Golfschool Spandersbosch een erg actief beleid om jonge mensen kennis te laten maken met de golfsport, ze enthousiast te maken om deze sport te gaan beoefenen en vervolgens te ondersteunen bij het spelen van wedstrijden, competitie maar ook gewoon bij het steeds beter kunnen golfen.

Iedere maand vinden activiteiten plaats zoals wedstrijden (serieuze en minder serieuze), gezamenlijke lessen en inloopmomenten.  Bij de lessen en wedstrijden maar ook op meer individuele basis worden de jonge golfers door NGF Jeugdcoaches, de vereniging heeft maar liefst 18 gecertificeerde jeugdcoaches (ouders en/of leden) die onze golfpro’s ondersteunen. De vereniging heeft zelfs een actief talentenbeleid en de daarbij behorende NGF talentcoaches.

Op 10 september 2013 heeft de NGF (Nederlandse Golf Federatie) aan Golfvereniging Spandersbosch het certificaat ‘Committed To Jeugd’ toegekend.

Een van de doelstellingen voor een gezond jeugdbeleid behelst het creëren en behouden van een goede sfeer op ons golfpark waarbij alle spelers, jong en oud, zich respectvol en als gelijkwaardig ten opzichte van elkaar gedragen en met elkaar zo optimaal mogelijk kunnen genieten van de golfsport.

Voor jeugd-, junior- & studentleden gelden interessante lidmaatschapsmogelijkheden, zie hier.

Wat is Committed to Jeugd?

Met Committed to Jeugd beoogt de NGF golfclubs, golfbanen en golfprofessionals de tools te geven om jeugd te enthousiasmeren voor golf […] bij Invoering Committed to Jeugd wordt gewerkt aan kwaliteit, structuur en continuïteit in het jeugdbeleid. Het levert een totaalprogramma op, dat verankerd is in de club en dat wordt uitgevoerd door professionals en kundige vrijwilligers.

Concreet levert Committed to Jeugd op:

  • kwaliteitskenmerk
  • verbeterd jaarprogramma
  • verandering sociale omgeving rondom de golfbaan
  • verbetering in communicatie
  • het aantrekken en behouden van (jeugd)leden