Local Rules Golfpark Spandersbosch

Op advies van de NGF en de handicap- & regelcommissie is onderstaande (extra) local rule ingesteld, vanwege de Coronamaatregelen:

  • Indien de bal van een speler in de bunker is beland dan is het toegestaan om de bal binnen een kaartlengte te plaatsen in de bunker, niet dichter bij de hole dan de oorspronkelijke ligging van de bal.
  • De vlag in de hole laten staan, dus niet eruit nemen.

Klik hier voor de  – per 1 januari 2019 gewijzigde – local rules op Golfpark Spandersbosch.

Baanreglement & Huisregels

Het gehele Baanreglement leest u hier: Klik.

Hieronder een aantal meest voorkomende zaken, uit het Baanreglement.

Mobiele Telefoon

Het gebruik van een mobiele telefoon in het clubhuis en in de baan is niet gewenst, zet uw mobiele telefoon in ieder geval uit of in de ‘trilstand’. Op het terras en de daar aan grenzende paden dient telefoongebruik zodanig beperkt te worden dat overige gasten niet gestoord worden door het voeren van een telefoongesprek.

Roken

Roken is uitsluitend toegestaan op het terras van het clubhuis, en zodanig dat andere gasten geen last hebben van uw rook.  In de baan, binnen in het clubhuis – en dus ook op toilet en in de vergaderruimtes – en op de puttinggreen mag niet gerookt worden.

Baanpersoneel

Het baanpersoneel heeft altijd voorrang. Houdt u rekening met hun werkzaamheden en wacht tot u een signaal krijgt waarmee het baanpersoneel aangeeft dat hij of zij u gezien heeft.

Caddiemaster en Marshals

De caddiemaster en Marshals zijn door het bestuur belast met een aantal taken van organisatorische en toezichthoudende aard. De leden en gasten zijn verplicht zich in voorkomende gevallen te houden aan de instructies van de caddiemaster en marshals.

Starttijden

Bent u te laat op de tee, dan vervalt uw starttijd. Wees daarom op tijd. Gelieve niet eerder te starten, dan de tijd die u als starttijd heeft gereserveerd/gekregen om de doorstroming op de golfbaan niet onnodig te beknellen.

Afslaan op de eerste hole Boschbaan

Vanwege de gewenste doorstroming in de baan mag op hole 1 van de Boschbaan pas afgeslagen worden op het moment dat de voorgaande flight op de tee van hole 2 afgeslagen heeft.